Vektoralgebra
Lineáris algebra
Mátrixaritmetika
Egyváltozós függvények analízise (határértékszámítás, differenciálszámítás, integrálszámítás)